Örömmel vesszük, hogy meglátogattad oldalunkat. Az adatvédelem és az adatbiztonság nagyon fontos számunkra, így szeretnénk tájékoztatni azon személyes adatokról, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor meglátogatod a weboldalunkat, illetve arról, hogy milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat.
A részünkre megadott személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályokkal és a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban, szigorúan bizalmasan kezeljük.
Mivel a jogszabályi változások ill. a belső folyamataink változása szükségessé teheti az adatvédelmi szabályzatunk módosítását, kérjük, hogy rendszeresen tekintsd át az adatvédelmi tájékoztatót. Bármikor elérhető, lementhető és kinyomtatható a korallszirtes-akvarium.hu oldalon az „Adatvédelmi tájékoztató” pontra kattintással.

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében. 16 éven aluli felhasználóinktól szülői beleegyezés szükséges az adatkezeléshez, melyet a korallszirtesakvarium@gmail.com címre kérünk küldeni.

Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
A kezelt adatok köre:
1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok (e-mail cím, nick név) a felhasználó döntése alapján az oldal regisztrált felhasználói vagy a vendégek számára is látható, belépéskor lehetőség van rejtett bejelentkezésre. 2. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok: pl. felhasználó születési ideje, lakcíme, telefonszáma. 3. A korallszirtes-akvarium.hu megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A korallszirtes-akvarium.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

A tárolt cookie-k

Analytics Cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el a felhasználó informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a felhasználó IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a korallszirtes-akvarium.hu számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretnéd tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítsd a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Harmadik féltől származó cookie

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként a felhasználó által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek olyan információkat, melyekkel a felhasználót azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a felhasználó a honlapunkat, megjegyzik a korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, vagy a honlap egyéb testre szabható elemében a felhasználó által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk.
Ezek a cookie-k nem követik a felhasználót nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk más oldalakon keresztül.

Az alábbi cookie-kat használjuk harmadik fél által:

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (képek és dokumentumok feltöltésének lehetősége, blogbejegyzés, cikk létrehozása, hozzászólás a fórumhoz), valamint üzemetek küldésének lehetősége.
A felhasználó önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok estében belső internetes közösség alkotása, a felhasználók azonosítása.
A korallszirtes-akvarium.hu megtekintése során a napló fájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek, (a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől a lehető leghamarabb töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a korallszirtes-akvarium.hu a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti.
Az korallszirtes-akvarium.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 hónapig tárolja a rendszer az adatokat.

A személyes adatok törlése:

A törlési igényt e-mailben a korallszirtesakvarium@gmail.com címre kell eljuttatni a felhasználó regisztrált e-mail címéről valamint ezzel egy időben az oldal bármely adminisztrátora számára elküldeni privát üzenet formájában. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől a lehető leghamarabb törli az adatokat, a felhasználó hozzászólásait anonimizálja. Törlés esetén a profilban szereplő (1. és 2. pont) adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A korallszirtes-akvarium.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak - a módosítás hatálybalépését követő - használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a korallszirtesakvarium@gmail.com címre kell eljuttatni a felhasználó regisztrált e-mail címéről, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.